Tiếng Việt English Japanese Chinese

16/06/2017 - 9:50 AMAdmin 3719 Lượt xem

1.  Trườnghợp trước khi được cấp giấy phép thành lập, chủ đầu tư ở nước ngoàiphải mở tài khoản vốn đầu tư tại một ngân hàng được phép để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam. Do chủ đầu tư nước ngoài chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ở nước ngoài sang tài khoản của Bên cho thuê đất để thanh toán tiền thuê đất mà không thông qua tài khoản vốn đầu tư tại một ngân hàng được phép là không đúng quy định và khoản tiền này không được xem là khoản vốn góp hợp lệ của nhà đầu tư vào Công ty.

Trích Công văn số 9072/CT-TTHT của Cục thuế Bình Dương ngày 31/05/2017

2.   Trường hợp trước khi thành lập Công ty, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập Công ty, mua sắm hàng hóa, vật tư thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính.

Trích Công văn số 9251/CT-TTHT của Cục thuế Bình Dương ngày 05/06/2017

3.                  Trường hợp Công ty có sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất mà tài sản trên chưa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty vẫn thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC, nhưng khoản chi phí khấu hao TSCĐ này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế do không thuộc các trường hợp quy định tại điểm 2.2, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Trích Công văn số 9128/CT-TTHT của Cục thuế Bình Dương ngày 05/06/2017

4.   Trường hợp doanh nghiệp đã kết chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ tính thuế tháng 6/2016 để kê khai khấu trừ tiếp tại kỳ tính thuế tháng 7/2016 và đã lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với số thuế đã kê khai dừng khấu trừ, đề nghị hoàn tại tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7/2016 và sau đó Doanh nghiệp lập hồ sơ bổ sung để kê khai điều chỉnh tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT tại kỳ thuế tháng 6/2016 thì không được hoàn thuế theo quy định. Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết Doanh nghiệp được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. 

Trích công văn 2486/TCT-KK ngày 07/06/2017của Tổng cục thuế

5.  Trường hợp Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cùng tỉnh đang trong giai đoạn đầu tư nếu dự án không đáp ứng quy định của Pháp luật về đầu tư thì không thuộc trường hợp kê khai hoàn thuế riêng theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài Chính. Trường hợp nếu dự án này đáp ứng được quy định của Pháp luật về đầu tư thì thuộc trường hợp kê khai, hoàn thuế riêng và phải kế chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Trích công văn 2464/TCT-KK ngày 07/06/2017của Tổng cục thuế

Thông tin liên hệ

Bản tinh thuế cập nhật tháng 6 năm 2017
Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956
Email: vnaakt@gmail.com

Tin liên quan

Bài viết mới

Bài đọc nhiều

Chia sẻ: 


Tag:
 • ,

 • Bình luận:

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

  Địa chỉ: Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

  Email: vnaakt@gmail.com

  Hotline: 0982.221.612

  Tổng đài tư vấn 24/7: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956

  © Copyright CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG, 2016

  Thiết kế bởi: Hpsoft.vn