Tiếng Việt English Japanese Chinese

13/08/2020 - 5:06 PMCông ty TNHH Kế toán kiểm toán Việt Nam 810 Lượt xem

QUY ĐỊNH KHÁC/其他规定

Ngày 09/04/2020 Chính Phủ ban hành Nghị Quyết số 42/NQ-CP vcác biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19

2020409日政府签发42/NQ-CP号议定关于因疫情遇到困难的人民之协助措施

I. NỘI DUNG HỖ TRỢ协助内容

1. Người lao động làm việc theo chếđộ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trởlên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tếtạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tếcủa diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

劳动者已经签订劳动合同但是因疫情企业遇到困难,没有营收或者没有财政源给劳动者支付工资,导致劳动者被暂时停止劳动合同并没有收到工资,停止时间从一个月以上,每个月会收到1.800.000越盾/人的协助费用。协助时间按照停止劳动合同的时间,从2020年4月01日开始并且按照实际情况但是不超过三个月

2. Người sử dụng lao động có khó khăn vềtài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao độngtrong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tếnhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

雇佣者遇到困难并且已经按照劳动法第98条第三款给劳动者支付最少50%工资,支付时间从2020年4月到6月,雇佣者可以在社会政策银行根据实际工资支付时间在无抵押的情况下为每位员工借款最高不超过地区最低工资的50%,但最多不超过3个月,利率为0%,贷款对多时间为12个月

3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuếdưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tếcủa diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

个体经营户有1个亿以下的营收/年从2020年4月01日暂停经营活动协助每一户1.000.000越盾/月,按照实际疫情情况但是不能超过三个月

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tếcủa diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

劳动者被终止劳动合同,但是没有收到事业保险;劳动者没有签订劳动合同但是被失业,每个人收到1.000.000越盾/月的协助费用,按照实际疫情情况但是不能超过三个月。采用时间从2020年4月到6月

5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

对革命有功的人每个月增加500.000越盾/月补助费用。采用时间从2020年4月到6月并一次性收到补助费用

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

社会保护受益人每个月增加500.000越盾/月补助费用。采用时间从2020年4月到6月并一次性收到补助费用

7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

截止2019年12月31日按照国家标准属于贫困家庭和接近贫困家庭每个月增加250.000越盾/家庭/月补助费用。采用时间从2020年4月到6月并一次性收到补助费用

 

II. CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC其他政策

1. Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đềnghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo vềviệc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn vềviệc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

从2020年4月01日到政府当局公布结束疫情允许劳动者通过间接方式(电子邮件、传真、邮寄等)寄送申请失业补助文档

Thông tin liên hệ

Bản tin thuế tháng 3/2020
Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956
Email: vnaakt@gmail.com

Tin liên quan

Bài viết mới

Bài đọc nhiều

Chia sẻ: 


Tag:
 • ,

 • Bình luận:

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

  Địa chỉ: Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

  Email: vnaakt@gmail.com

  Hotline: 0982.221.612

  Tổng đài tư vấn 24/7: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956

  © Copyright CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG, 2016

  Thiết kế bởi: Hpsoft.vn