Tiếng Việt English Japanese Chinese

04/05/2017 - 5:17 PMAdmin 11858 Lượt xem

 A.THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1. Ngày 25/04/2017 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1636/TCT-KK và 1637/TCT-KK hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp, theo đó:

Doanh nghiệp phát sinh mua bán hàng hóa trả chậm đối với các hóa đơn GTGT có trị giá hơn 20 triệu đồng được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán, đến hạn thanh toán mà chưa thanh toán thì hóa đơn đầu vào đã kê khai vẫn đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Khi người mua thực hiện thanh toán nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (thanh toán bằng tiền mặt) thì hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế không đủ điều kiện khấu trừ đầu vào. Doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ tương ứng với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán thực tế.

2. Ngày 25/04/2017 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1615/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế GTGT và hóa đơn đối với hàng khuyến mại, theo đó:

Trường hợp cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được Công ty chi trả các khoản “chiết khấu thương mại” bằng tiền (Không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN.

Về thuế GTGT: Trường hợp thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại hoặc thực hiện chiết khấu thương mại thì giá tính thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 5, Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Việc lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và điểm 2.5 khoản 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

3. Ngày 24/03/2017 Cục thuế thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 2798/CT-TT&HT hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển, khai báo hải quan … của doanh nghiệp chế xuất, theo đó:

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai báo hải quan, giao nhận vận chuyển, bốc xếp dỡ hàng trọn gói cho doanh nghiệp chế xuất từ cảng về nhà máy thì doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ này được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

4. Ngày 31/03/2017 Cục thuế thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 3030/CT-TT&HT hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê, bán nhà xưởng của Doanh nghiệp chế xuất, theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp khác thuê nhà máy mà doanh nghiệp này thuộc doanh nghiệp chế xuất thì doanh thu từ dịch vụ cho thuê nhà máy này của công ty thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê thì công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trong đó tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%.

 5. Ngày 05/04/2017 Tổng cục Thuế ban hành Công  văn số 1284/TCT-DNL về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với quà tặng hội nghị khách hàng, theo đó:

Trường hợp Công ty tổ chức hội nghị khách hàng, có tặng quà lưu niệm cho khách, việc tổ chức hội nghị của Công ty có chương trình, kế hoạch và danh sách  khách mời cụ thể thì khi kết thúc hội nghị, Công ty được lập 01 hóa đơn tổng cho toàn bộ giá trị quà tặng. Tuy nhiên, trên hóa đơn cần ghi rõ đây là quà tặng hội nghị khách hàng và phải tính thuế GTGT  (khoản 9  Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

B.THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

6. Ngày 22/03/2017 Cục thuế thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 2536/CT-TT&HT hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với thu nhập chịu thuế phát sinh từ chi phí xin thẻ visa, giấy phép lao động …theo đó :

Công ty chi trả thay cho người lao động các khoản chi phí như chi kê khai thuế TNCN cho người nước ngoài, chi môi giới thuê nhà, chi làm hộ chiếu, thẻ cư trú, xin giấy phép lao động, làm visa…là các khoản lợi ích ngoài tiền lương mà người lao động được hưởng nên được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định.

C.THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

7. Ngày 31/03/2017 Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 13428/CT-TTHT về chính sách thuế  đối với hoạt động cho vay không tính lãi (lãi suất 0%)

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, một trong những trường hợp bị ấn định thuế là "mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường"

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng cho Công ty khác vay vốn nhưng không tính lãi (lãi suất 0%) thì bị xem là giao dịch không theo giá thị trường và thuộc diện bị ấn định thuế.

D.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

8. Ngày 12/04/2017 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số quy định về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, theo đó: 

Đối với phần diện tích nhà hỗn hợp dùng để sản xuất kinh doanh, vừa để cho thuê: doanh nghiệp phải theo dõi riêng trích khấu hao tài sản cố định;

Đối với phần diện tích nhà hỗn hợp dùng để bán: doanh nghiệp không được hạch toán và không được trích khấu hao tài sản cố định.

Đối với nhà hỗn hợp không xác định tách bạch được phần diện tích dùng để sản xuất kinh doanh với phần diện tích để bán, cho thuê: doanh nghiệp không được hạch toán toàn bộ phần diện tích nhà hỗn hợp này và không được trích khấuhao.

Đối với tài sản dùng chung với nhà hỗn hợp như sân chơi, nhà để xe, đường đi; giá trị khấu hao tài sản được xác định dựa vào tỷ trọng giá trị của phần diện tích tài sản dùng chung hoặc xác định dựa vào diện tích thực tế của phần diện tích tài sản dùng chung.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/05/2017.

9.  Ngày 22/03/2017 Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 11338/CT-TTHT về chính sách thuế, theo đó:

Thời gian trích khấu hao TSCĐ phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm và được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính  (Chuẩn mực số 01 ban hành kèm Quyết định 165/2002/QĐ-BTC, điểm d khoản 1 Điều 38 Thông tư 200/2014/TT-BTC).

Khi có thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính  (Chuẩn mực số 01 ban hành kèm Quyết định 165/2002/QĐ-BTC). Đồng thời phải xác định lại mức trích khấu hao theo quy định tại khoản 2 mục I Phụ lục 2 Thông tư45/2013/TT-BTC.

Thời gian trích khấu hao TSCĐ phải nằm trong khung thời gian quy định tại Phụ lục I Thông tư 45/2013/TT- BTC và không làm thay đổi kết quả sản xuất  kinh doanh từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

* Các bạn có thể download các công văn, thông tư tại đây:

Công văn số 1636/TCT-KK

Download

Công văn số 1637/TCT-KK

Download

Công văn số 1615/TCT-CS

Download

Công văn số 2798/CT-TT&HT

Download

Công văn số 3030/CT-TT&HT

Download

Công  văn số 1284/TCT-DNL

Download

Công văn số 2536/CT-TT&HT

Download

Công văn số 13428/CT-TTHT

Download

Thông tư số 28/2017/TT-BTC

Download

Công văn số 11338/CT-TTHT

Download

 

Thông tin liên hệ

BẢN TIN THUẾ THÁNG 4/2017
Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956
Email: vnaakt@gmail.com

Tin liên quan

Bài viết mới

Bài đọc nhiều

Chia sẻ: 


Tag:
 • ,

 • Bình luận:

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

  Địa chỉ: Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

  Email: vnaakt@gmail.com

  Hotline: 0982.221.612

  Tổng đài tư vấn 24/7: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956

  © Copyright CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG, 2016

  Thiết kế bởi: Hpsoft.vn