Tiếng Việt English Japanese Chinese

04/05/2017 - 1:36 PMAdmin 9135 Lượt xem

Chi nhánh Công ty TNHH kế toán kiểm toán Việt Nam tại Hải Phòng được thành lập từ năm 2009 tại thành phố Hải Phòng với hoạt động chính là cung cấp dịch vụ kếtoán kiểm toán, đến nay các thành viên sáng lập Công ty đã hình thành và phát triển nhóm các công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kếtoán, kiểm toán, tư vấn pháp luật, dịch vụ xuất nhập khẩu, vận tải đến các khách hàng trong và ngoài nước đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Đài Loan, HongKong, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Dịch vụ kiểm toán tại Hải Phòng được tiến hành theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này đòi hỏi phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. 

Công việc kiểm toán bao gồm: 

- Nghiên cứu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Đánh giá tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Kiểm tra và thực hiện các thử nghiệm cơ bản cho các khoản mục và các thông tin trên báo cáo tài chính;

- Tham gia chứng kiến công việc kiểm kê tiền mặt, Tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán;

- Thực hiện các thủ tục xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, các khoản vốn góp…

- Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kế toán về các mặt:

 • Tổ chức công tác kế toán
 • Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán và phương pháp ghi chép/
 • Chính sách kế toán đang áp dụng
 • Các ước tính và xét đoán quan trọng
 • Việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính

-Xem xét và cân nhắc tính trọng yếu của các nghiệp vụ phát sinh sau ngày khóa sổ.

- Tổng hợp kết quả kiểm toán, lập dự thảo Báo cáo kiểm toán.

- Thảo luận với khách hàng về nội dung Báo cáo kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Thông tin liên hệ

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956
Email: vnaakt@gmail.com

Tin liên quan

Bài viết mới

Bài đọc nhiều

Chia sẻ: 


Tag:
 • ,

 • Bình luận:

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

  Địa chỉ: Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

  Email: vnaakt@gmail.com

  Hotline: 0982.221.612

  Tổng đài tư vấn 24/7: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956

  © Copyright CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG, 2016

  Thiết kế bởi: Hpsoft.vn