Tiếng Việt English Japanese Chinese

13/08/2020 - 11:34 AMCông ty TNHH Kế toán kiểm toán Việt Nam 643 Lượt xem

THUGIÁ TRỊ GIA TĂNG/增值税

1. Ngày 22 tháng 08 năm 2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 17083/CT-TT&HT hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT:

2019年08月22日平阳省税务局签发17083/CT-TT&HT号公文指导抵扣增值税

Trường hợp Công ty thuê căn hộ tại Quận 7, TP.HCM được sử dụng làm ký túc xá cho 3 nhân viên kinh doanh nếu không thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đối vớikhoản tiền thuê căn hộ trong trường hợp này. Công ty được hạch toán số thuế GTGT đối với khoản tiền thuê căn hộ không được khấu trừ nêu trên vào chi phí để tính thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính.

若公司在胡志明市七郡出租房间,作为3名销售人员的宿舍,如果不符合设计标准和工人在工业园区住房租赁价格的法律规定,公司就不可抵扣房间租金的增值税。如果符合2015年6月22日财政部签发96/2015 / TT-BTC通函第4条的规定,公司可以计算上述不可抵扣租金的增值税金额为企业所得税的费用。

 

2. Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 1514/CT-TTHT về việc thuế suất thuế GTGT dịch vụ cung cấp cho DNCX.

2019年08月01日北宁省税务局签发1514/CT-TT&HT号公文关于服务提供给保税区企业的增值税税率

Trường hợp Công ty (DNNĐ) ký hợp đồng gia công hàng hóa cho Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (DNCX); đồng thời ký tiếp hợp đồng thực hiện dịch vụ kiểm tra hàng hóa (sau khi đã thực hiện gia công) cho doanh nghiệp này, hoạt động gia công và dịch vụ kiểm tra phân loại hàng hóa thực hiện tại nhà xưởng của Công ty, sau đó hàng hóa xuất trả lại cho DNCX (bên giao gia công) thì hoạt động gia công hàng hóa, hoạt động kiểm tra hàng hóa được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu việc dịch vụ kiểm tra này gắn liền với hàng hóa của DNCX giao cho Công ty gia công; đồng thời đáp ứng điều kiện quy định Điềm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; có đầy đủ hồ sơ hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để chứng minh hàng hóa được nhận và giao trả DNCX trước và sau khi gia công.

若公司(国内企业)与越南Samsung Electro-Mechanics有限公司(保税区企业)签订加工合同;同时,签订为本企业提供货物检查服务合同(加工后),加工和分类货物的检查服务活动在公司工厂进行,然后将货物退回保税区企业(委托加工方),如果检查服务附在分配给加工公司的保税区企业货物上; 和满足财政部2013年12月31日第219/2013 / TT-BTC号通则第9条,第2款,第b项规定的条件; 提供完整的海关档案根据外国贸易商的货物加工规定,以证明货物在加工前后收到并退回保税区企业,货物加工和货物检查服务活动的增值税税率为0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUTNDN企业所得税

1. Ngày 09 tháng 08 năm 2019, Cục thuế tỉnh Bình Định ban hành công văn số 1390/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế đối với lô hàng hỏng:

20190809日平定省税务局签发1390/CT-TTHT号公文指导损坏货品的税务政策

- Về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu bị lỗi:

关于被损坏出口货品可抵扣企业所得税的费用和进项增值税

Trường hợp đơn vị ủy thác xuất khẩu hàng hóa, hàng hóa đã được bên nhận ủy thác làm thủ tục xuất khẩu xong, khách hàng nước ngoài (bên mua) đã nhận được hàng và đã thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên khi kiểm tra hàng hóa, bên mua phát hiện có 1 container hàng bị lỗi màu dây nên không nhận hàng và 2 bên thỏa thuận vứt bỏ lô hàng này tại chỗ. Đồng thời bên bán sẽ bù lại cho bên mua 1 container mới với sản phẩm có chủng loại, kích thước, màu dây đúng như đơn hàng đã đặt, thì chi phí hàng hóa vứt bỏ này đơn vị không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thuế GTGT liên quan lô hàng nêu trên cũng không được khấu trừ. Vì không thuộc trường hợp tổn thất, hư hỏng hay do hết hạn sử dụng theo các quy định nêu trên.

若委托出口单位应办理完出口货品的手续,国外客户(买方)已经收到货并齐全付款。但是检查货品时,买方发现有一个瑕疵货柜所以不收货,双方协商达成一致当场取消这批货。同时卖方将给买方补一批新货,种类、尺寸、颜色跟订货单一样,企业不能抵扣取消损坏货品的费用,相关的增值税也不能抵扣。因为不按照上述规定不属于到期货品或者被损坏的情况

- Về kê khai doanh thu và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với lô hàng đền bù lô hàng bị lỗi:

关于申报补偿货品营收和可抵扣企业所得税的费用

+ Về kê khai doanh thu: Đơn vị thực hiện kê khai doanh thu xuất khẩu của lô hàng trên vào kỳ kê khai thuế GTGT của tháng/quý có ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

关于申报营收:单位实现申报上述货品的出口营收,有完成海关手续的日期

- Về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: Lô hàng bị lỗi đã được bên mua thanh toán cho bên nhận ủy thác xuất khẩu trước khi nhận đủ hàng và bên nhận ủy thác xuất khẩu đã thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho đơn vị. Vì thế, nếu số lượng, giá trị hàng hóa của lô hàng xuất đền bù phù hợp với số tiền mà đơn vị đã nhận được qua ngân hàng trước đó của lô hàng bị lỗi và có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ thỏa thuận theo quy định, thì chi phí của lô hàng xuất đền bù được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Đơn vị tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan lô hàng đề bù trong trường hợp này.

关于可抵扣企业所得税:买方已经给委托出口单位支付瑕疵货品的货款。因此若补充的货品数量、价值跟单位之前已经付款的金额一致,并按照规定有齐全的文档、资料,补充出货的费用可抵扣企业所得税。单位自己负责补充资料

 

 2. Ngày 20 tháng 08 năm 2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 16790/CT-TT&HT hướng dẫn về xuất hàng và điều chỉnh doanh thu xuất khẩu.

20190820日平阳省税务局省签发16790/CT-TT&HT号公文指导出货和调整出口营收

Trường hợp Công ty có hợp đồng xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, sau đó phát hiện hàng hóa không đảm bảo chất lượng nên 2 bên thỏa thuận điều chỉnh giảm giá cho khách hàng thì Công ty và khách hàng nước ngoài phải lập biên bản hoặc văn bản thỏa thuận giảm giá, đồng thời Công ty lập hóa đơn thương mại để điều chỉnh giá bán lô hàng xuất khẩu nêu trên. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, biên bản hoặc văn bản thỏa thuận giữa 2 bên, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Công ty kê khai điều chỉnh doanh thu xuất khẩu theo quy định.

若公司有签订给国外出口的合同,之后发现货品质量不合格所以双方协议给客户调整减价,公司和国外客户应订制减价协议书,同时公司订制贸易发票调整上述出口货品价值。按照调整发票、双方协议书,银行付款单据,公司申报调整出口营收

 

3. Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Cục thuế TP Hải Phòng ban hành công văn số 2167/CT-TTHT về việc chi phí ăn uống đi lại cho chuyên gia nước ngoài.

2019809日海防税务局签发2167/CT-TTHT号公文关于国外专家的餐费交通费

Trường hợp Công ty TNHH Instanta Việt Nam ký hợp đồng mua dây chuyền, máy móc với Công ty Instanta Sp.zo.o tại Ba Lan (sau đây gọi là Công ty Ba Lan); để hỗ trợ lắp đặt dây chuyền, máy móc, Công ty Ba Lan cử chuyên gia sang Việt Nam và trả tiền lương cho chuyên gia này. Theo hợp đồng hỗ trợ thì trong thời gian công tác tại Việt Nam, Công ty sẽ chi trả các khoản chi phí phương tiện đi lại, khách sạn, ăn uống… cho chuyên gia nước ngoài mà Công ty Ba Lan cử sang Việt Nam làm việc. Công ty Ba lan không thực hiện hạch toán kế toán, đăng ký thuế tại Việt Nam, mọi nghĩa vụ thuế của Công ty Ba Lan do bên Việt Nam (Công ty) nộp thay thì những vướng mắc nêu tại Công văn số 02/2019/CTHP-INSTANTA được thực hiện như sau:

越南Instanta有限公司跟Instanta Sp.zo.o公司(註冊地址在波兰一下简称为波兰公司)签订机器流水线买卖合同;为了协助安装机器、流水线,波兰公司派专家到越南并给这些专家支付工资。按照合同在越南出差期间,公司给专家支付所产生的交通费、住宿费、餐费等。波兰公司不实现核算会计账,波兰公司的所有税务义务由越南公司承担,02/2019/CTHP-INSTANTA号公文的问题按照以下方案处理:

a. Về nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài: :  đối với khoản chi phí phương tiện đi lại, khách sạn, ăn uống…. công ty chi trả cho chuyên gia nước ngoài của Công ty Ba Lan được tính vào doanh thu tính thuế nhà thầu Công ty Ba Lan theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính.

关于国外承包税:按照财务部2014年8月06日签发103/2014/TT-BTC号通告对于公司给国外波兰公司专家支付交通费、住宿费、餐费等将视为波兰公司营收已经计算承包税

  Công ty có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện kê khai, nộp thay thuế cho Công ty Ba Lan theo quy định.

公司有责任按照规定跟直接管理税务机关登记申报税、代缴税

* Về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế.

关于采用避免两次缴税的协议,避免逃税

Về nguyên tắc, nếu công ty Ba Lan là đối tượng cư trú của Ba Lan mà không có trụ sở thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Điều 5 của Hiệp định, ngoài hoạt động theo hợp đồng đã ký với Công ty, Công ty Ba Lan không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh, dịch vụ nào khác tại Việt Nam trong khoảng thời gian không quá 6 tháng thì thu nhập của Công ty Ba Lan nhận được từ hợp đồng nêu trên (bao gồm cả chi phí ăn ở, đi lại) được miễn thuế TNDN theo quy định tại hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ba Lan.

按理说若波兰公司是波兰的居留对象而在越南没有註冊地址按照协议第五条规定,除了按照合同规定,波兰公司6个月内在越南没有实现任何经营、服务活动,按照越南和波兰签订的协议波兰公司从上述合同产生的营收(包括住宿费、交通费、餐费等)可免企业所得税

b. Về nghĩa vụ thuế TNCN个税.

Các chuyên gia nước ngoài được công ty Ba Lan cử sang Việt Nam có phát sinh thu nhập trong thời gian làm việc tại Việt Nam (không phân biệt nhận tại Việt Nam hay tại nước ngoài) có nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại Việt Nam.        

按照个税法和越南现行法律文件指导波兰公司派到越南的国外专家在越南产生收入(部分别在越南还是在国外)有义务登记、申报缴个税

Công ty có trách nhiệm thông báo cho Công ty Ba Lan về nghĩa vụ nộp thuế TNCN của người lao động nước ngoài và về trách nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN như sau:

按照财务部2013年8月15日签发111/2013/TT-BTC号通告第27条规定公司有责任通知波兰公司国外劳动证的个税义务和提供专家的信息,实现申报缴个税,具体如下:

- Trách nhiệm của Công ty: khấu trừ thuế TNCN và kê khai thuế đối với khoản thu nhập Công ty trả cho cá nhân nước ngoài (bao gồm cả khoản chi phí như : chi phí khách sạn, phương tiện đi lại, ăn uống….); Trong đó đối với cá nhân không cư trú khấu trừ 20% và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

公司的责任:抵扣个税和申报公司给国外专家支付的收入(包括住宿费、交通费、餐费等);当中对于不居留个人扣20%个税并按照规定提供扣个税资料

Trường hợp nhà thầu và chuyên gia nước ngoài ủy quyền cho Công ty kê khai, nộp thuế thay thì Công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNCN cho các chuyên gia đối với toàn bộ thu nhập cá nhân nhận được khi thực hiện công việc tại Việt Nam không phân biệt thu nhập đó nhận tại Việt Nam hay nước ngoài.

若承包商和专家委托公司申报、代缴税,公司有责任按照个人的收入申报、缴税,部分别国外还是越南的收入

- Trách nhiệm của chuyên gia nước ngoài: cá nhân chuyên gia nước ngoài có trách nhiệm đăng ký thuế, kê khai nộp thuế đối với khoản thu nhập nhận được do làm việc tại Việt Nam, bao gồm cả thu nhập nhận tại Việt Nam, nhận tại nước ngoài và các khoản chi phí, lợi ích không bằng tiền được hưởng như: chi phí khách sạn, phương tiện đi lại, ăn uống….; cá nhân nước ngoài thực hiện kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định.

国外专家的责任:国外专家有责任登记、申报在越南的收入并缴税,包括在越南和国外的收入,以及其他费用即住宿费、交通费、餐费等;国外个人按照规定实现申报、缴税

*Về việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế.

关于采用避免两次缴税的协议,避免逃税

Để các chuyên gia Ba Lan được miễn thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Ba Lan đối với thu nhập nhận được trong thời gian công tác tại Việt Nam thì phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

按照避免两次缴税的协议为了免波兰专家的个税,在越南出差时间的收入满足以下条件:

- Các chuyên gia Ba Lan có mặt tại Việt Nam trong một thời gian hoặc nhiều thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong 12 tháng liên tục bắt đầu hoặc kết thúc trong năm tài chính có liên quan.

波兰专家在越南工作连续12个月不超过183天

- Trong thời gian công tác tại Việt Nam Chủ lao động thực sự của chuyên gia Ba Lan là Công ty Ba Lan.

在越南工作期间,雇佣者为波兰公司

- Số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc một cơ sở cố định mà Công ty Ba Lan có tại Việt Nam.

酬劳不是波兰公司在越南的注册地址或者固定单位

c. Về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

确定可抵扣企业所得税的费用

Đối với khoản chi phí đi lại, ăn ở của các chuyên gia nước ngoài, Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

对于国外专家的费用即餐费、交通费、住宿费,按照财务部2015年6月22日签发96/2015/TT-BTC号通告第四条规定若公司有齐全的合法资料和不用现金付款的单据,公司可抵扣企业所得税

 

4. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Cục thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 63743/CT-TTHT về việc xác định thời gian miễn thuế.

2019812日河内税务局签发63743/CT-TTHT号公文关于确定免税时间

- Về xác định năm miễn thuế đầu tiên đối với trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên trên 12 tháng.

对于第一税务期从12个月以上确定免税年度

Trường hợp Công ty đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN, nếu kỳ tính thuế năm đầu tiên kể từ khi thành lập của Công ty có thời gian ngắn hơn ba tháng thì Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo và không cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo để áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Trường hợp Doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

若公司满足企业所得税优惠条件,从公司成立日期到年底不到三个月,公司可以选择第一税务期的优惠政策或者跟税务机关登记开始享受税务优惠的政策。若企业登记下一期有税务优惠政策应确定第一期的应缴纳税金

 

5. Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Cục thuế tỉnh Long An ban hành công văn số 1955/CT-TTHT về việc chi phí chăm sóc con nhỏ không được trừ.

2019820日,龙安省税务局签发1955/CT-TTHT号公文关于照顾小孩的费用不能抵扣

a. Về chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN可抵扣企业所得税的费用.

Trường hợp Công ty trả phụ cấp chuyên cần, phụ cấp trách nhiệm, hỗ trợ tiền cơm, công tác phí, điện thoại, văn phòng phẩm, nhà ở, phương tiện đưa đón người lao động nếu có ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

公司支付考勤津贴、责任津贴、餐费津贴、出差费。电话费、办公文具、住宿费、交通用具费用,若在劳动合同、集体劳动协议有具体规定,财政规定、董事长、总经理、经理发奖金规定按照公司财务规定,按照财务部96/2015/TT-BTC号通告第四条这些费用可抵扣企业所得税

Đối với khoản chi trả chăm sóc con nhỏ, giúp việc nhà không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

对于照顾小孩费用、雇佣保姆费用跟公司经营活动没有关系就不能抵扣企业所得税

b. Về thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động劳动者个税应税收入.

- Đối với chi phí hỗ trợ chăm sóc con nhỏ và người giúp việc gia đình thuộc các khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

按照111/2013/TT-BTC号通告第二条第二款规定照顾小孩费用和雇佣保姆费用属于个税应税收入

 

6. Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Cục thuế tỉnh Bắc Giang ban hành công văn số 4784/CT-TTHT về việc lãi tiền gửi phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

2019911日北江省税务局签发4784/CT-TTHT号公文关于投资阶段的银行存款利息

Trường hợp Công ty đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có phát sinh khoản lãi tiền gửi thì được bù trừ với khoản chi trả tiền lãi vay (nếu có), phần chênh lệch lãi tiền gửi còn lại Công ty được ghi giảm giá trị đầu tư. Trường hợp không phát sinh khoản lãi chi trả lãi tiền vay thì toàn bộ khoản thu lãi tiền gửi ghi giảm giá trị đầu tư. Công ty không phải kê khai, nộp thuế đối với khoản lãi tiền gửi phát sinh trong giai đoạn đầu tư.

若公司在投资阶段尚未开始经营活动,有产生银行存款利息将可以抵扣贷款费用(若有),银行存款利息的差额公司减少投资价值。若没有产生贷款利息,全部银行存款利息减少投资价值。公司不需要申报缴税投资结算的银行存款利息

 


THUẾ TNCN/个人所得税

1. Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Tổng cục thuế ban hành công văn số 2875/TCT-DNNCN về việc nhận thưởng du lịch không tính thuế TNCN.

2019年7月22日税务总局签发2875/TCT-DNNCN号公文关于旅游赏金未算个人所得税..

Trường hợp khách hàng là cá nhân đạt doanh số được thưởng một chuyến du lịch (không phải bằng tiền) theo chương trình khuyến mại được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ thì được xác định là thu nhập từ quà tặng không thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu nên không chịu thuế TNCN.

按2018年05月22日政府签发81/2018/NĐ-CP号议定的优惠项目,若客户是达到营收个人收一次旅游(不是钱)是礼物收入不需登记拥有权所以免个人所得税。

 

2. Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Cục thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 63212/CT-TTHT về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng thi công thời vụ.

2019年8月09日河内市税务局签发63212/CT-TTHT号公文关于临时工合同的税务政策。

Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân nhận thầu xây dựng cho các hộ gia đình từ ngày 01/01/2015 trở đi thì:

从2015年01月01日起,个人或一组人给一户家庭施工建设若:

- Cá nhân, nhóm cá nhân không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và TNCN nếu tổng thu nhập phát sinh từ hoạt động nhận thầu xây dựng và các hoạt động kinh doanh khác của cá nhân, nhóm cá nhân có doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở xuống.

个人或一组人不属于收增值税和个人所得税对象如从建设活动和个人或一组人的其他经营活动总发生收入只在1个亿越盾/年以下。

- Cá nhân, nhóm cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và TNCN nếu tổng thu nhập phát sinh từ hoạt động nhận thầu xây dựng và các hoạt động kinh doanh khác của cá nhân, nhóm cá nhân có doanh thu từ 100 triệu / năm trở lên. Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán hay theo từng lần phát sinh để tính mức nộp thuế GTGT và TNCN theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

个人或一组人收增值税和个人所得税如从建设活动和个人或一组人的其他经营活动总发生收入只在1个亿越盾/年以上。按2015年06月15日的92/2015/TT-BTC号通资第2与第3条规定,根据每行业具体的经营生产活动特点与由个人自己确定是一次发生或每次发生的缴税方式为算应纳增值税和个人所得税金。

 

3. Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Cục thuế tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 4556/CT-TTHT về việc giá trị bốc thăm trúng thưởng tính vào thuế TNCN.

2019731日兴安省税务局签4556/CT-TTHT号公文关于抽奖价值算入个人所得税。

Trường hợp Công ty Musashi Auto Parts Việt Nam tổ chức bốc thăm trúng thưởng bằng sản phẩm cho người lao động trong công ty trong sự kiện tất niên thì tổng giá trị giải thưởng được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân người lao động để kê khai khấu trừ, nộp thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

若在礼毕年,越南Musashi Auto Parts公司给劳动者组织产品抽奖,抽奖价值算入从工资劳动者收入的个人所得税,按累进税率算个人所得表。

Trường hợp Công ty tặng sữa, bánh… cho người lao động sau khi người lao động tham gia hiến máu nhân đạo thì không phải kê khai, tính nộp thuế TNCN đối với tặng phẩm này.

若劳动者献血后,公司送牛奶,饼干…给劳动者,对于这款收入劳动者不需申报,缴税。

 

 

 

 

 

HÓA ĐƠN发票

1. Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Cục thuế tỉnh An Giang ban hành công văn số 1502/CT-TTHT hướng dẫn về lập hóa đơn chuyển nhượng bất động sản:

2019828日安江省税局颁发1502/CT-TTHT号公文指导开房地产转让发票

- Đối với trường hợp Công ty chuyển nhượng công trình trên đất thuê thì phải xuất hóa đơn GTGT cho người mua, thuế suất thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản là 10% và phải nộp các thuế khác đối với chuyển nhượng bất động sản theo quy định pháp luật về thuế.

若公司在租赁土地上转让工程必须向买方开增值税发票,房地产转让的增值税税率为10%,房地产转让的其他税费必须按照 税务法规。

- Đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất thuê của Công ty giao lại cho chủ đầu tư khác, Công ty được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định Luật đất đai.

若国家从公司收回租赁土地并交给其他投资者,公司将根据土地法得到国家的补偿和支持。

 

2. Ngày 23 tháng 08 năm 2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 17198/CT-TTHT hướng dẫn về hóa đơn thu chi hộ:

2019823,平阳省税局颁发17198/CT-TTHT号公文指导代替收支发票

Trường hợp Công ty in bao bì cho khách hàng mà trong hợp đồng có thỏa thuận khách hàng sẽ chịu toàn bộ chi phí công cụ, dụng cụ, để in sản phẩm mới đồng thời Công ty chỉ là người mua hộ, chi hộ thì khi chi trả các khoản chi phí nêu trên, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của khách hàng, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không hạch toán chi phí đối với các hóa đơn mang tên khách hàng. Khi thu lại số tiền chi hộ Công ty không phải lập hóa đơn, chỉ lập chứng từ thu theo Quy định.

如果公司为客户打印包装但合同中协议客户将承担打印新产品的所有工具费用,而公司只是代替买或代替支付方, 支付上述费用时,供应商必须开发票并写客户的姓名和税号,公司不可申报抵扣进项增值税,有写客户名字的发票不可核算。 在收取代替公司支付的款项时,公司不必开发票,只按规定出收据。

 

Trường hợp trước đây các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của công ty thì Công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn mang tên khách hàng. Trường hợp Công ty và khách hàng không thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập thì khi thu tiền Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT đầu ra tương ứng.

如果供应商之前已发出显示公司名称和税码的发票,公司要求供应商收回已开的发票并重新签发带有客户姓名的发票。 如果公司和客户不收回已开的发票,在收款时公司必须开增值税发票以计算相应的出项增值税

Thông tin liên hệ

Bản tin thuế tháng 8/2019
Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956
Email: vnaakt@gmail.com

Tin liên quan

Bài viết mới

Bài đọc nhiều

Chia sẻ: 


Tag:
 • ,

 • Bình luận:

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

  Địa chỉ: Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

  Email: vnaakt@gmail.com

  Hotline: 0982.221.612

  Tổng đài tư vấn 24/7: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956

  © Copyright CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG, 2016

  Thiết kế bởi: Hpsoft.vn