Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán tại Hải Phòng
https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu.html" title="Dịch vụ">Dịch vụ
https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu-kiem-toan.html" title="Dịch vụ kiểm toán" >Dịch vụ kiểm toán
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

 • https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu-ke-toan.html" title="Dịch vụ kế toán" >Dịch vụ kế toán
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/tu-van-thue-va-dai-ly-thue.html" title="Tư vấn thuế và đại lý thuế" >Tư vấn thuế và đại lý thuế
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu-cung-cap-phan-mem-ke-toan.html" title="Cung cấp phần mềm kế toán" >Cung cấp phần mềm kế toán
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/van-ban-phap-quy.html" title="Văn bản pháp quy">Văn bản pháp quy
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/giai-dap-thac-mac.html" title="Giải đáp thắc mắc">Giải đáp thắc mắc
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/tuyen-dung-html" title="Tuyển dụng">Tuyển dụng
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/lien-he.html" title="Liện hệ">Liện hệ
 • QUảng cáo
  Thuế: Ms.Lập
  Gọi: 0982 221 612
  Kiểm toán: Ms.Dung
  Gọi: 01656 062 101
  Kế toán: Ms.Hoa
  Gọi: 0904 540 634
  Lương + TNCN: Ms. Lan
  Gọi: 0974 883 199
  QUảng cáo

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/tin-tuc.html" title="Tin tức">Tin tức

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu.html" title="Dịch vụ">Dịch vụ

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/van-ban-phap-quy.html" title="Văn bản pháp quy">Văn bản pháp quy

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/giai-dap-thac-mac.html" title="Giải đáp thắc mắc">Giải đáp thắc mắc
  Đối tác

  Đối tác 3
  Đối tác 2
  Đối tác 1
  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-62020.html" title="Bản tin thuế tháng 6/2020" class="xth">Đọc thêm...
  Tin nổi bật
  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-62020.html" title="Bản tin thuế tháng 6/2020" class="">Bản tin thuế tháng 6/2020
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

 • https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-112018.html" title="Bản tin thuế tháng 11/2018" class="">Bản tin thuế tháng 11/2018
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-08.html" title="Bản tin thuế tháng 08" class="">Bản tin thuế tháng 08
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-07.html" title="Bản tin thuế tháng 07" class="">Bản tin thuế tháng 07
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tinh-thue-cap-nhat-thue-thang-6-nam-2017.html" title="Bản tinh thuế cập nhật tháng 6 năm 2017 " class="">Bản tinh thuế cập nhật tháng 6 năm 2017
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/nhung-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-01062017.html" title="Những chính sách có hiệu lực từ 01/06/2017" class="">Những chính sách có hiệu lực từ 01/06/2017
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/tu-2018-lao-dong-nuoc-ngoai-bat-buoc-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi.html" title="Từ 2018, lao động nước ngoài bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội" class="">Từ 2018, lao động nước ngoài bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/chi-thanh-tra-kiem-tra-doanh-nghiep-moi-nam-mot-lan.html" title="Chỉ thanh tra kiểm tra doanh nghiệp một năm một lần" class="">Chỉ thanh tra kiểm tra doanh nghiệp một năm một lần

 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-112018.html" title="Bản tin thuế tháng 11/2018">Bản tin thuế tháng 11/2018

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-112018.html" title="Bản tin thuế tháng 11/2018">Bản tin thuế tháng 11/2018

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-08.html" title="Bản tin thuế tháng 08">Bản tin thuế tháng 08

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-08.html" title="Bản tin thuế tháng 08">Bản tin thuế tháng 08

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-07.html" title="Bản tin thuế tháng 07">Bản tin thuế tháng 07

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-07.html" title="Bản tin thuế tháng 07">Bản tin thuế tháng 07

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tinh-thue-cap-nhat-thue-thang-6-nam-2017.html" title="Bản tinh thuế cập nhật tháng 6 năm 2017 ">Bản tinh thuế cập nhật tháng 6 năm 2017

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tinh-thue-cap-nhat-thue-thang-6-nam-2017.html" title="Bản tinh thuế cập nhật tháng 6 năm 2017 ">Bản tinh thuế cập nhật tháng 6 năm 2017

  QUảng cáo
  https://kiemtoanhaiphong.vn/tin-tuc.html" title="Tin tức">Tin tức
  https://kiemtoanhaiphong.vn/nhung-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-01062017.html" title="Những chính sách có hiệu lực từ 01/06/2017" class="name_nhl">Những chính sách có hiệu lực từ 01/06/2017

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/nhung-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-01062017.html" title="Những chính sách có hiệu lực từ 01/06/2017">Những chính sách có hiệu lực từ 01/06/2017
  Trong tháng 6, hàng loạt các chính sách như Quy định về mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Giảm mức đóng BHXH bắt buộc từ 1/6... sẽ...
  https://kiemtoanhaiphong.vn/tu-2018-lao-dong-nuoc-ngoai-bat-buoc-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi.html" title="Từ 2018, lao động nước ngoài bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội">Từ 2018, lao động nước ngoài bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/chi-thanh-tra-kiem-tra-doanh-nghiep-moi-nam-mot-lan.html" title="Chỉ thanh tra kiểm tra doanh nghiệp một năm một lần">Chỉ thanh tra kiểm tra doanh nghiệp một năm một lần
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/doanh-nghiep-ngoi-nha-lam-thu-tuc-hoan-thue.html" title="Doanh nghiệp ngồi nhà làm thủ tục hoàn thuế">Doanh nghiệp ngồi nhà làm thủ tục hoàn thuế

 • https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu.html" title="Dịch vụ">Dịch vụ
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu-kiem-toan.html" title="Dịch vụ kiểm toán">Dịch vụ kiểm toán
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu-ke-toan.html" title="Dịch vụ kế toán">Dịch vụ kế toán
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/tu-van-thue-va-dai-ly-thue.html" title="Tư vấn thuế và đại lý thuế">Tư vấn thuế và đại lý thuế
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu-cung-cap-phan-mem-ke-toan.html" title="Cung cấp phần mềm kế toán">Cung cấp phần mềm kế toán
 • https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu-ke-khai-thue-tncn.html" title="DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TNCN" class="name_nhl">DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TNCN

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu-ke-khai-thue-tncn.html" title="DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TNCN">DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TNCN
  Dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Hải Phòng
  https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu-hoan-thue.html" title="DỊCH VỤ HOÀN THUẾ">DỊCH VỤ HOÀN THUẾ
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/2.-dich-vu-ke-toan.html" title="DỊCH VỤ KẾ TOÁN">DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/dich-vu-cung-cap-.html" title="DỊCH VỤ KIỂM TOÁN">DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

 • https://kiemtoanhaiphong.vn/van-ban-phap-quy.html" title="Văn bản pháp quy">Văn bản pháp quy
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/thue.html" title="Thuế">Thuế
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ke-toan.html" title="Kế toán">Kế toán
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/kiem-toan.html" title="Kiểm toán">Kiểm toán
 • https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-082020.html" title="Bản tin thuế tháng 08/2020" class="name_nhl">Bản tin thuế tháng 08/2020

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-082020.html" title="Bản tin thuế tháng 08/2020">Bản tin thuế tháng 08/2020
  https://kiemtoanhaiphong.vn/" title="Bản tin thuế tháng 07/2020">Bản tin thuế tháng 07/2020
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-62020.html" title="Bản tin thuế tháng 6/2020">Bản tin thuế tháng 6/2020
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-tin-thue-thang-52020.html" title="Bản tin thuế tháng 5/2020">Bản tin thuế tháng 5/2020

 • https://kiemtoanhaiphong.vn/giai-dap-thac-mac.html" title="Giải đáp thắc mắc">Giải đáp thắc mắc
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/vuong-mac-ke-toan.html" title="Vướng mắc kế toán">Vướng mắc kế toán
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/vuong-mac-thue.html" title="Vướng mắc thuế">Vướng mắc thuế
 • A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 27

  https://kiemtoanhaiphong.vn/vuong-mac-khac.html" title="Vướng mắc khác">Vướng mắc khác

 • https://kiemtoanhaiphong.vn/tuyen-dung-html" title="Tuyển dụng">Tuyển dụng
  https://kiemtoanhaiphong.vn/tuyen-dung-tro-ly-kiem-toan-vien.html" title="TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN" class="name_nhl">TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/tuyen-dung-tro-ly-kiem-toan-vien.html" title="TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN">TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN
  CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM CN HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Trợ lý kiểm toán viên: * Số lượng: 05 người * Yêu cầu: - Tốt nghiệp Đại học chuyên...
  https://kiemtoanhaiphong.vn/cong-ty-tnhh-ke-toan-kiem-toan-viet-nam-cn-hai-phong-thong-bao-tuyen-dung.html" title="CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM CN HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG">CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM CN HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  https://kiemtoanhaiphong.vn/lien-he.html" title="Liện hệ">Liện hệ
  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-giam-doc-bo-phan-chuyen-mon-.html" title="BAN GIÁM ĐỐC, BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN " class="name_nhl">BAN GIÁM ĐỐC, BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

  A PHP Error was encountered

  Severity: 8192

  Message: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

  Filename: config/routes.php

  Line Number: 48

  https://kiemtoanhaiphong.vn/ban-giam-doc-bo-phan-chuyen-mon-.html" title="BAN GIÁM ĐỐC, BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN ">BAN GIÁM ĐỐC, BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN
  Nhóm các Công ty trong tập đoàn chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp người Việt Nam và nước ngoài gồm các Kiểm toán viên (CPA), luật sư, thạc sỹ kinh...

   

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

  Địa chỉ: Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

  Email: vnaakt@gmail.com

  Hotline: 0982.221.612

  Tổng đài tư vấn 24/7: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956

  © Copyright CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG, 2016

  Thiết kế bởi: Hpsoft.vn