Tiếng Việt English Japanese Chinese

04/05/2017 - 10:18 AMAdmin 12974 Lượt xem

          Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017.

         Với quy định mới này, thời gian mua hóa đơn, tự in, đặt in hóa đơn đã giảm đáng kể, điều này sẽ góp phần tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh được những phiền hà, mất thời gian không cần thiết về thủ tục mua, in hóa đơn giá trị gia tăng.

          Chúng tôi xin tóm tắt 1 số thay đổi trong thông tư 37/2017/TT-BTC so với thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:

So Sánh

Quy định mới (TT 37/2017/TT-BTC)

Quy định cũ (TT 39/2014/TT-BTC và TT 26/2015/TT-BTC)

Sử dụng hóa đơn tự in

- DN có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi CQT quản lý trực tiếp.Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của DN, CQT phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của DN.

- Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn tự in.

- DN có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi CQT quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của DN, CQT phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của DN.

- Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn tự in

Sử dụng hóa đơn đặt in

- DN có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in gửi CQT quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của DN, CQT phải có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.

- Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in.

- DN có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in gửi CQT quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của DN, cơ quan thuế phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn đặt in.

- Sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn đặt in

Thông báo phát hành

hóa đơn

- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến CQT quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến CQT quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngàytrước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Tải toàn bộ thông tư tại đây

Thông tin liên hệ

Thông tư 37/2017/TT-BTC
Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956
Email: vnaakt@gmail.com

Tin liên quan

Bài viết mới

Bài đọc nhiều

Chia sẻ: 


Tag:
 • ,

 • Bình luận:

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

  Địa chỉ: Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

  Email: vnaakt@gmail.com

  Hotline: 0982.221.612

  Tổng đài tư vấn 24/7: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956

  © Copyright CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG, 2016

  Thiết kế bởi: Hpsoft.vn