Tiếng Việt English Japanese Chinese

04/05/2017 - 2:48 PMAdmin 377 Lượt xem

Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC (“Thông tư 130”) hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật về thuế số 106/2016/ QH13. Các hướng dẫn của Thông tư 130 chủ yếu khẳng định lại các nội dung của Luật 106 và Nghị định 100 và các công văn hướng dẫn gần đây. Chúng tôi xin tóm tắt các nội dung đáng lưu ý của Thông tư 130 như sau.

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)

Thông tư 130 bổ sung quy định xác định hoạt động đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên phân biệt với đầu tư mở rộng như đã hướng dẫn tại Công văn 4769/ BTC-TCT ngày 7/4/2016.

2. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”)

• Bổ sung hướng dẫn chi tiết xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, theo đó:

Tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm

=

Trị giá tài nguyên, khoáng sản + chi phí năng lượng

X 100%

chi phí ng lượng Tổng giá thành sản xuất sản phẩm


• Làm rõ hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp vừa có doanh thu từ hoạt động xuất khẩu, vừa có doanh thu từ hoạt động bán hàng nội địa. Theo đó, sau khi bù trừ số thuế GTGT của hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ bán hàng trong nước, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên sẽ được hoàn thuế nhưng không vượt quá 10% của doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

• Bằng việc đưa ra ví dụ cụ thể, Thông tư 130 khẳng định trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để xuất khẩu thì sẽ không thuộc đối tượng được hoàn thuế.

• Làm rõ quy định về điều kiện góp đủ vốn cho mục đích hoàn thuế, theo đó số vốn điều lệ thực góp sẽ được xác định đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế và áp dụng cho các hồ sơ hoàn thuế nộp từ ngày 1/7/2016.

3. Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (“TTĐB”)

• Giá tính thuế TTĐB và chính sách khấu trừ thuế TTĐB được áp dụng chung cho các loại hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả xăng các loại.

• Làm rõ hơn quy định của Nghị định 100 về giá tính thuế TTĐB trong trường hợp bán hàng cho cơ sở kinh doanh thương mại có quan hệ mẹ con hoặc có mối quan hệ liên kết, thì giá tính thuế TTĐB trong trường hợp này sẽ không được thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bán bình quân trong tháng của các cơ sở kinh doanh thương mại này. Bổ sung ví dụ minh họa cho trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thành lập nhiều cơ sở thương mại trung gian có quan hệ công ty mẹ con hoặc quan hệ liên kết thì tỉ lệ 7% này được so với giá bình quân trong tháng mà cơ sở thương mại bán cho cơ sở kinh doanh thương mại không có quan hệ công ty mẹ con hoặc có mối quan hệ liên kết.

• Bổ sung quy định về thuế TTĐB đối với cơ sở kinh doanh ô tô nhập khẩu trước ngày 1/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 1/7/2016 thì cơ sở kinh doanh phải kê khai thuế TTĐB theo quy định tại Luật 106 khi bán ra.

4. Quản lý thuế

• Quy định chi tiết về lãi suất tính tiền chậm nộp thuế. Theo đó, mức lãi suất 0,03%/ngày chỉ được áp dụng từ ngày 1/7/2016. Các khoản nợ thuế hoặc thuế phát sinh thêm do kê khai thiếu liên quan đến giai đoạn trước 1/7/2016 sẽ áp dụng theo mức lãi suất tương ứng theo quy định pháp luật từng thời kỳ. 

Các bạn có thể download TT130/2016 tại đây.

Thông tin liên hệ

Thông tư 130-TT-BTC
Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956
Email: vnaakt@gmail.com

Tin liên quan

Bài viết mới

Bài đọc nhiều

Chia sẻ: 


Tag:
 • ,

 • Bình luận:

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

  Địa chỉ: Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

  Email: vnaakt@gmail.com

  Hotline: 0982.221.612

  Tổng đài tư vấn 24/7: 0225.3615.956 Fax: 0225.3615.956

  © Copyright CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG, 2016

  Thiết kế bởi: Hpsoft.vn